Kelas XI (Sebelas)

Siswa/Siswi SMA PGRI Kelas XI (Sebelas) terdiri dari:

Laki-laki     = 61 Siswa

Peremuan  = 96 Siswi

NO NIS NISN NAMA SISWA L/P KELAS
1 111210003 9954103174  ADE INA UBAEDILLAH P XI-IPA.1
2 111210141 9961773242  APRILIANI P XI-IPA.1
3 111210054 9962589066  CHANY YAHYA WIDHAYA P XI-IPA.1
4 111210100 9963323242  CHICHA APRILIA P XI-IPA.1
5 111210146 9950187937  CUCU ERNAWATI P XI-IPA.1
6 111210010 9974775924  DANI PURNAMA RAMDANI L XI-IPA.1
7 111210011 9965893805  DEA MUSTIKA RAHMAWATI P XI-IPA.1
8 111210101 9968958419  DIAN DEWI RAMDANI P XI-IPA.1
9 111210102 9962589449  DIAN PUSPITASARI P XI-IPA.1
10 111210147 9964083793  DINA WIDIA P XI-IPA.1
11 111210013 9964106251  EGA KARUNIA L XI-IPA.1
12 111210059 9964627008  EPI ROHAYATI P XI-IPA.1
13 111210106 9964106303  FITRIANA RAHMAWATI. M P XI-IPA.1
14 111210017 9552682009  GITA RAHAYU P XI-IPA.1
15 111210060 9964083790  HENDRI HERMAWAN L XI-IPA.1
16 111210108 9952800882  HENDRIK HERYAWAN L XI-IPA.1
17 111210157 9965391917  HENI ANGGRAENI P XI-IPA.1
18 111210111 9953346498  ISMA FAUZIYAH. F P XI-IPA.1
19 111210023 9963863748  KHUSNUL FAJRIATI SOLIHAT P XI-IPA.1
20 111210160 9973824934  KIRANA CANDRA. H L XI-IPA.1
21 111210064 9960018798  LISYTA SUKMAWATY P XI-IPA.1
22 111210025 9963863748  MAYA SITI HARYANTI P XI-IPA.1
23 111210024 9925360222  MARTIN L XI-IPA.1
24 111210065 9955879368  MEGIANA MALVIKA P XI-IPA.1
25 111210122 9961074081  NUR FARIDA ULFAH P XI-IPA.1
26 111210165 9962585943  NUR ROHMAH P XI-IPA.1
27 111210167 9962564929  NURI NURHASANAH P XI-IPA.1
28 111210073 9954103171  NURYANTI P XI-IPA.1
29 111210077 9952681969  RINA P XI-IPA.1
30 111210127 9971965020  RISMA NUR APRIANI P XI-IPA.1
31 111210128 9954103200  RISYA DESIANA P XI-IPA.1
32 111210039 9964050565  SANTI SUSANTI P XI-IPA.1
33 111210129 9962723392  SHINTA DWI FURY. K P XI-IPA.1
34 111210130 9964913024  SITI AISAH P XI-IPA.1
35 111210177 9955879377  SRI YULIANTI P XI-IPA.1
36 111210179 9952682010  SY’ADIAH HARTAWATI. F P XI-IPA.1
37 111210041 9952660078  TASYA DWI PRATIWI P XI-IPA.1
38 111210086 9962589537  TIARA FATIHAH P XI-IPA.1
39 111210043 9964085853  WIDA KUSUMAWATI P XI-IPA.1
40 111210182 9953346742  WINDA YULIA P XI-IPA.1
41 111210045 9962723227  YAYA MARYANI P XI-IPA.1
42 111210003 9954103174  ADITHIA PRATAMA PUTRA L XI-IPS.1
43 111210047 9965393362  AHMAD HIDAYATULLOH L XI-IPS.1
44 111210140 9965892866  ANISA ROSALIA P XI-IPS.1
45 111210099 9962564849  ARDI IBRAHIM AJI P XI-IPS.1
46 111210142 9965893893  ARI ARDIANSYAH L XI-IPS.1
47 111210145  ASEP KHARYONO L XI-IPS.1
48 111210055 9965879021  DESI MELATI P XI-IPS.1
49 111210151 9955312256  EKA SULASTRI P XI-IPS.1
50 111210104 9965893064  ERIZKI HAMZAH SUWARTHA L XI-IPS.1
51 111210156 9964363167  FURRI PURWATI P XI-IPS.1
52 111210019  ILHAM MAULANA L XI-IPS.1
53 111210020 9965392265  INTAN KOMALASARI P XI-IPS.1
54 111210061 9964900977  IQBAL FADILLAH L XI-IPS.1
55 111210110 9964085881  IRMA AFRILLIANI P XI-IPS.1
56 111210115 9945455741  KIKI ARTINI P XI-IPS.1
57 111210022 9964913010  KURNIA SANDI L XI-IPS.1
58 111210026 9964363168  MEGASARI P XI-IPS.1
59 111210117 9965894551  MIA MELANI P XI-IPS.1
60 111210163 9973824894  MUHAMMAD RAHMAN L XI-IPS.1
61 111210119 9955372963  MUHAMMAD RAMDAN. R L XI-IPS.1
62 111210068 9965894556  NABILA PUTRI UTAMI P XI-IPS.1
63 111210069 9961082637  NENG RINA P XI-IPS.1
64 111210071 9952521308  NOVI WIDIA PURNAMA SARI P XI-IPS.1
65 111210185 9948351730  NOVI YUSUF ARIF ANWARI L XI-IPS.1
66 111210120 9964050557  NOAH ALGIA PANGERAN L XI-IPS.1
67 111210030 9936015930  PANDI ALDIDO L XI-IPS.1
68 111210032 9964083754  RESA SRI RAHAYU P XI-IPS.1
69 111210076  RIFQI FAUZAN L XI-IPS.1
70 111210175 9954823242  RIVALDY SYAHPUTRA L XI-IPS.1
71 111210037 9954899379  SANDRA ARIYANTI P XI-IPS.1
72 111210081  SANI HERAWATI P XI-IPS.1
73 111210080 9965392815  SANTI SETIAWATI P XI-IPS.1
74 111210084 9965893419  SHELLY DWI MUSTIKA P XI-IPS.1
75 111210040 9952682002  SINTA RASA P XI-IPS.1
76 111210181  TANTAN HADIYANSAH L XI-IPS.1
77 111210085 9964106478  TENNY FITRI RUSYAMSI P XI-IPS.1
78 111210134 9964106586  VINI APRILIANI P XI-IPS.1
79 111210183 9945455914  WINA RESTU P XI-IPS.1
80 111210137 9965290796  YANWAR PRIADI L XI-IPS.1
81 111210005 9955879562  ADITA DWI PAJARI L XI-IPS.2
82 111210048 9954105103  AHMAD SURYADI L XI-IPS.2
83 111210052 9961830424  ALYA NABILA YAFI’AH P XI-IPS.2
84 111210093 9962588970  ANDI RIFALDI L XI-IPS.2
85 111210094 9964083898  ANDIKA MULYA BUANA. S L XI-IPS.2
86 111210097 9963323303  ANKE ROBIATUL ADAWIYAH P XI-IPS.2
87 111210098 9973189344  ANNISA CAHAYA FIRDAUS P XI-IPS.2
88 111210008 9953346790  ARIF KURNIAWAN L XI-IPS.2
89 111210012 9954103205  DELIA HASWITA P XI-IPS.2
90 1011102  DENI SUNARYA (D1) L XI-IPS.2
91 111210056 9954863877  DESTRIMA MEDIANA P XI-IPS.2
92 111210148 9952681966  DINAR PURWATI P XI-IPS.2
93 111210150 9973931366  DWICKO GHAZY. H L XI-IPS.2
94 111210058 9955878506  EKI NUGRAHA L XI-IPS.2
95 111210105 9973824913  ERYANGGA L XI-IPS.2
96 111210153 9964083883  EVTY FRESTIKA ANGEL. Y P XI-IPS.2
97 111210155 9962589656  FAZRY RIZKYAN WAHYUDI L XI-IPS.2
98 111210016 9965893788  FEBRIAN DWI SARAH P XI-IPS.2
99 111210018 9964050548  HANIF TAUFIK. S L XI-IPS.2
100 111210158 9953908249  IMAS KARMILA P XI-IPS.2
101 111210114 9962589596  KANIA RATNASARI P XI-IPS.2
102 111210063 9964085865  LINGGA NUANSA MAULANA L XI-IPS.2
103 111210066 9963323258  MERINDA KAMELIANTI P XI-IPS.2
104 111210067 9963323261  MIA LARASASTI DEWI P XI-IPS.2
105 111210164 9954366565  MULYANA L XI-IPS.2
106 111210123 9955878391  OKI HANAFI JUMADI. K L XI-IPS.2
107 111210168 9964106403  PAJRI IQBAL MUHAROM. S L XI-IPS.2
108 111210034 9965894430  RESI RETNASARI P XI-IPS.2
109 111210125 9963323250  RINDI ANTIKA P XI-IPS.2
110 111210171 9964913684  RIZCKY RAHMAWATI P XI-IPS.2
111 111210172 9945455744  RIZKI SARIPUDIN L XI-IPS.2
112 111210035 9952832374  RULI HIDAYAT L XI-IPS.2
113 111210083  SEPTIAN GUSTIAWAN L XI-IPS.2
114 111210180 9965893876  SYFA NUR PHADILAH P XI-IPS.2
115 111210087 9964363227  TIKA PUSPITA SARI P XI-IPS.2
116 111210044 9954366570  WIDA RIZKY NOVITRIANA P XI-IPS.2
117 111210091 9995392270  YOUSY JULIANY SUHADANG P XI-IPS.2
118 111210187 9961995988  ZANATIN PRATAMI DEPUTRI P XI-IPS.2
119 10111049  ADITIA RASPATI L XI-IPS.3
120 111210007 9950608913  AGUS SETIAWAN L XI-IPS.3
121 111210049 9964083810  AJI IQBAL L XI-IPS.3
122 111210096 9964083884  ANGGITA SULASTRI WIJAYA P XI-IPS.3
123 111210139  ANNISA FAZRIYANI P XI-IPS.3
124  ANGGA YUDI PRAWIRA L XI-IPS.3
125 111210143 9973931350  ARI SUHENDAR L XI-IPS.3
126 111210144  ARIF RAHMAN HAKIM L XI-IPS.3
127 111210053 9963323220  ARMAN NOERDIANSYAH L XI-IPS.3
128 111210009 9973931359  BIANURA AZKA GHIFA L XI-IPS.3
129 111210149 9964083874  DINI DAMAYANTI P XI-IPS.3
130 111210154 9965392852  FANI FEBRIYANI P XI-IPS.3
131 111210109 9968990678  ILMAN ABDULLAH L XI-IPS.3
132 111210021 9964050551  INTAN PERMATA SARI P XI-IPS.3
133 111210159 9955374025  ISMAIL YUSUF LIANDI L XI-IPS.3
134 111210112 9965893799  JAELANI L XI-IPS.3
135 111210113 9955374027  JENI APRIANI P XI-IPS.3
136 111210116 9965892862  LUKMAN TRI HANDOKO L XI-IPS.3
137 111210118 9964085832  MOCH. IDANG RIANO L XI-IPS.3
138 111210027 9964900920  NANDI JUNIANSYAH L XI-IPS.3
139 111210028 9951045530  NIA KURNIASIH P XI-IPS.3
140 111210121 9964106328  NOVITA SARI P XI-IPS.3
141 111210166 9954899758  NURDIN L XI-IPS.3
142 111210072 9965392841  NURHASANAH P XI-IPS.3
143 111210074 9963863751  PINTHUD ADHITIYA L XI-IPS.3
144 111210169 9965892852  RAMADAN TEJA MUKTI L XI-IPS.3
145 111210031 9961555461  RANITA SALSA BILA ZULFA P XI-IPS.3
146 111210078 9963323250  RIANDAYA PUTRALANDAU L XI-IPS.3
147 111210079  RISSA SILVI AFISHA P XI-IPS.3
148 111210174 9964085839  RONI ROMANSYAH L XI-IPS.3
149 111210036 9964913020  SAEFUL RAHMAN L XI-IPS.3
150 111210038 9954013144  SANI HERAWATI P XI-IPS.3
151 111210082 9962408831  SARAH WIDIA JAMALUDIN P XI-IPS.3
152 111210168 9963505773  VIDA FATWA MELANI P XI-IPS.3
153 111210135 9985893870  WANTI PRIHARTINI P XI-IPS.3
154 111210136 9973189303  WETI WIDYANINGRUM P XI-IPS.3
155 111210184 9954764704  WIWIT WIDYANTI P XI-IPS.3
156 111210089 9965393374  WILDA DEA ASRI NITATILA P XI-IPS.3
157 111210090 9965393363  YESI ANDAYANI P XI-IPS.3
Iklan

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


Arsip SMA PGRI 1 Bandung

Kategori

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 3 pengikut lainnya

Hymne PGRI

Iklan
%d blogger menyukai ini: